Produkter

Sagflis

Vi i Østlands strø tilbyr to typer sagflis, en grov sagflis som er støvfri og lett å møkke. Den andre sagflisen er blandet sagflis med gran og furu.

Kutterflis

Kutterflis er ren og fin flis som avgir lite støv. Kutterflisen er laget av trelast som har blitt tørket før den blir høvlet. På grunn av at flisen er tørr så avgir den lite støv og har en god sugeevne er flisen ettertraktet blant husdyr eiere og gårdbrukere.

Ridebane

Til ridebane tilbys ridebaneflis og ridebanesand. Ridebaneflis er flis som kan blandes med sand, her følger vi anbefalte krav til størrelse.  Ridebanesand er sand som er tilpasset for ridebaner, her har vi muligheten til å skaffe alle typer.

Rundballepressing

Vi tar på oss flere oppdrag med rundballepressing med en orkel mp2000. Ring ved spørsmål og prisforespørsel.

Transport og utleie

Østlands strø transporterer egne produkter og annet etter forespørsel hovedsakelig i Østlandsområdet. Skal du oppbevare sagflis over lengere tid kan det være smart å ha en container  å oppbevare i.  Vi i  Østlands strø leier ut containere til sagflis.

Ønsker du mer informasjon eller har du noen spørsmål?